Sunday, July 31, 2016

The fall of the Little Prince / Pád Malého Prince

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, the count de Saint Exupéry (1900-1944) is a world-famous pilot and author who was able to fascinate and inspire his contemporaries. His greatest work is recognized to be ‘The Little Prince’, in which, in all probability, he represented himself as a prince and his wife Consuelo as a rose. After his death, which is shrouded in secrecy much like the departure of the Little Prince, he was shunned as an author by some authorities. Despite that, his work found its way into the world by its universal merit and de Saint Exupery stea dily grew into a legend. This year (2014) marks the 70 th anniversary of his disappearance. This article is briefly summarizing what we really know about his disapperance, thanks to rich archives (ignored by some researchers) and also thanks to my correspondence with Mr. Rippert.Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, hrabě de Saint Exupéry (1900 - 1944), je světoznámý letec a spisovatel, jenž fascinoval a inspiroval již své současníky. Jeho vrcholným dílem se stala novela Malý princ, ve které s největší pravděpodobností zpodobnil sebe jako prince a svou ženu Consuelu jako růži. Po své smrti, která je opředena tajemstvím, stejně jako odchod jeho malého prince, byl jako autor některými autoritami zavrhován. Jeho dílo je však natolik univerzální a působivé, že si našlo cestu ke čtenářům ve většině zemí světa a hrabě de Saint Exupéry se postupně stal legendou. Od jeho zmizení letos (2014) uplynulo 70 let. Tento článek ve stručnosti sumarizuje co opravdu víme o jeho zmizení, díky bohaté zásobě informací v archivech (které někteří spisovatelé ignorují) a a i dáky mé korespondenci s panem Rippertem. 

Tuesday, August 25, 2015

BAREVNÉ PRUHY NA STÍHAČKÁCH LUFTWAFFE V OBRANĚ ŘÍŠE - MÝTY vs REALITA / COLOR BANDS OF LUFTWAFFE FIGHTERS IN REICH DEFENCE - MYTHS vs REALITYKdekdo zajímající se o Luftwaffe je zná - barevné pruhy na trupech stíhaček v západní Evropě z druhé poloviny války. Proč Luft­waffe tato označení zavedla? I v hodně re nomovaných zdrojích se dočtete, že barevné pruhy používané od roku 1944 na západním bojišti identifikovalo jednotky bojující v rámci tzv. útvarů Obrany Říše (tj. v rámci Luftflotte Reich). Jenže nic není tak jednoznačné, jak se na první pohled zdá. Více v mém článku v magazínu Eduard INFO 05/ 2014


V mém článku je u tohoto Albatrosu chybně uvedeno, že náleží k Jasta 4. 
Na omyl mne upozornil Stephen Lawson, označení je velmi podobné stíhačkám 
Jasta 4, ale jedná se o Jasta 73.
There is wrong caption in my article related to this photo, Stephen Lawson made
me aware that the very Albatros belongs to Jasta 73, unit that had very similar 
marking like Jasta 4

Many people interested in Lufttwaffe knows the stuff - color bands on fighters used in second half of WW II in Western Europe. Why were these markings developed by the Luftwaffe? Even in highly renowned refe­rences, it is noted that the colorful fuselage bands used from 1944 in the western battle­fields identified units fighting within the ranks of the Defense of the Reich (also known as the Luftflotte Reich). However, most things are not as cut and dry at first sight as they would seem. More in my article featured in Eduard INFO magazine 05/2014
Bf 109 G-14, pravděpodobně s černým pruhem JG 53, zachycený
po konci války v Německu v továrně Henschel Flugmotoren 
Werke, Kassel Altenbeuna

Bf 109 G-14, probably with black band of JG 53 found in factory
Henschel Flugmotoren Werke, Kassel Altenbeuna, 
Germany, after VE Day  


Sunday, May 17, 2015

Jorma Kalevi Sarvanto - eso Zimní války

Jeden můj starší článek z časopisu REVI, zveřejňuji ho společně s fotografiemi, které jsou nově dostupné díky archivu finských ozbrojených sil. Informace o jednotkách Sarvantových protivníků jsem korigoval a doplnil dle novějších informací z publikací Kariho Stenmana  a jeho autorského kolektivu "Suomen Ilmavoimat", díly II, III a V.
Původní článek je rovněž k nahlédnutí zde http://www.revi.cz/cz/revi/16_1.html

SA kuva
Jorma Kalevi Sarvanto vykonával funkci vojenského atašé na finském velvyslanectví v Londýně od července 1954. V době služby v Británii byl téměř na vrcholu vojenské kariéry a dosáhl hodnosti everstiluutnantti (podplukovník). Doma ve Finsku si však na jeho jméno vzpomnělo málo lidí. V pohnutých dobách bojů s Rusy nezničil tak velká množství nepřátelských strojů jako stíhači Tuominen, Huhanantti nebo Puhakka, kteří však zpočátku neměli takové skóre jako Sarvanto. Právě on byl na jaře 1940 národním hrdinou a právem mu patřilo přízvisko Talvisodan ässä - eso Zimní války.

Friday, March 27, 2015

PRAŽÁKŮV FEJETON: VO SLEPICÍCH

Tak sem vonehdá dyskutoval s kolegyní vo tom, jesli je správný jíst zvířata nebo né. Vona je teda toho názoru, že né. Že by tady ty zvyřátka měly šťastně žít s náma. Muj názor je, že bysme je měli žrát dál, tak jako to děláme posledních deset tisíc let a před tim taky. Kdyby ty zvýřata mohly, tak nás sežerou taky. Život je krutej, vrcholovej predátor vítězí. Navíc sem jí řek, že kdyby sme ty zvířata nechovaly, tak by se nenarodily. Ale když už ty zvířata chováme, abysme je sežraly, tak bysme je měli chovat v slušnejch podmínkách a né někde v kleci, kde se nemůžou ani hnout.

Friday, December 26, 2014

JAGDSTAFFEL MIKULINCE - JOSEF CAGÁŠEKTohle může znít jako vtip - český příslušník rakouského Fliku 8, působícího na Východní frontě, Stabsfeldwebel Josef Cagášek krátce působil u německé jednotky v Haliči - dosud neznámá, a zřejmě provizorní, Jagstaffel Mikulince. Cagášek na německém jednomístném stíhacím letounu dosáhl svého třetího vítězství - 23. 10. 1917 v týlu nepřítele sestřelil stíhací letoun, patrně Nieuport 17. 
Dosud jsem měl za to, že jediná německá Jagdstaffel bojující v této oblasti byla Jasta 81 (dříve Jasta Ober Ost). Rakušané zde žádné stíhací Fliky neměli, všechny rakouské stíhací stroje byly přiděleny jako doprovodné k běžným Flikům s dvoumístnými aparáty.
Otázkou zůstává, s jakým německým strojem Cagášek letěl. U německých útvarů, které v této oblasti stíhačkami disponovaly (mě jsou známy Kasta 1, Jasta 81, FA(A)220 a 242w), jsou doloženy Albatrosy D.III, dále Rolandy D.IIa a dokonce i Halberstadty D.II. 
Pro zobrazení Cagáškova boje jsem zvolil Albatros D. III. Později létal na daleko exotičtějších strojích, po válce se totiž stal příslušníkem polského letectva.

This may sound like a joke - a Czech member of the Austrian Flik 8 on the Eastern Front, Stabsfeldwebel Josef Cagášek briefly served with German unit in Galicia - yet unknown to me and probably temporary, Jagstaffel Mikulince. Cagášek flew with German single seat fighter aircraft and achieved his 3rd aerial victory on 23. 10. 1917 over enemy territory. His victim was probably Nieuport 17. So far, I had considered that the only German Jagdstaffel fighting in this area was Jasta 81 (formerly Jasta Ober Ost). Austrians had no fighter Fliks in this area, all Austrian fighters were assigned as escort machines to common Flik units with two seaters. The question remains what was the German machine that Cagášek flew. German formations in this area that were using fighters (I am aware of Kasta 1, Jasta 81, FA(A)220 and 242w) are documented to have Albatros D.III, as well as Roland D.IIa and even Halberstadt D.II fighters. For picture of Cagášek´s fight, I chose a German Albatros D. III. After the war he flew far more exotic machines - he became a member of the Polish Air Force.

Thursday, January 16, 2014

PRAŽÁKŮV FEJETON: VO TOM JAK SEM VODNAUČIL SKÁKAT LOKOMOTIVU

Jesi si myslíte, že doma máte hódně velkej RCák, tak ten RCák vo kerym píšu tady já, měl 40 tun! A za jízdy skákal!!
Tendle fejetón sem začal bušit do mašiny stylově – při jízdě ve vlaku. 

Kdysivá sem makal pro jednu firmu, kerá vyráběla lokomotívy. Předstíral sem tam práci na vobchodnim úseku. Taková lokomotíva potřebuje mašinfíru, to dá rozum, ale taky toho kolíka, kerej při