Wednesday, July 25, 2012

FRIEDRICH MIROSLAV NAVRATIL – KONTROVERZNÍ CHORVATSKÝ LETEC A POLITIK S ČESKÝMI KOŘENYNa trhu se objevila nová stavebnice rakouského stíhacího Albatrosu (série 253) v měřítku 1/48 a časopis Revi na toto téma přinesl pojednání o zbarvení těchto letounů. Významným prvkem obou počinů jsou Albatrosy s šípem na boku, které náleží Oblt. Navratilovi. O tomto chorvatském letci je známo, že se později stal ministrem obrany v Nezávislém státu Chorvatsko, který byl spojencem Hitlerova Německa. Méně známo už je, že měl české kořeny.

Friedrich Miroslav Navratil během první světové války sice nestačil získat odznak polního pilota, ale byl úspěšným stíhačem a docílil 10 vzdušných vítězství, dokonce se stal velitelem stíhací letecké setniny na italské frontě. Pro zajímavost uvádím, že je známo téměř 20 stíhacích Albatrosů sérií 153 a 253, se kterými F. M. Navratil létal.Krátký a přehledný životopis včetně přehledu dosažených vítězství  naleznete zde
Stručně se zde zmíním o Navratilově původu a závěru jeho vojenské a politické kariéry a trochu opravím výše uvedený odkaz. Víceméně všude se uvádí, že ...... Navratil byl Chorvat. To je v pořádku, neboť sám se za Chorvata považoval. Vyplývá to z výslechového protokolu kontrašpionážního útvaru 101. výsadkové divize „Screaming eagles“, která Navratila po druhé světové válce zajala. Navratil uvádí, že mluví plynně chorvatsky a německy a slušně ovládá italštinu a rumunštinu. O češtině ani slovo.
Nicméně podle zplnomocněného generála Wehrmachtu v Chorvatsku, jímž byl  Edmund Glaise-Horstenau (bývalý rakouský ministr vnitra, vícekancléř a rakouský nacista č. 2) byl Navratilův otec Čech a matka Srbka (a aby toho nebylo málo, tak Navratil se navíc narodil v bosenském Sarajevu).
V rodině otce se nejspíš mluvilo německy, protože bratr byl pojmenován Ernst a sestra (později provdaná do sklářské dynastie Schürer von Waldheim) dostala jméno Ella. Zdá se, že i Navratilova žena byla německého původu (Elsa rozená Orth), ale zajímavé je, že jejich syn dostal jméno Ivan.
Navratil působil již v jugoslávském letectvu před druhou světovou válkou. Patřil ale k propagátorům nákupu německé letecké techniky, což vedlo ke sporům s jinými důstojníky a před vypuknutím druhé světové války z letectva odešel.
Posléze se zasloužil o budování letectva Nezávislého státu Chorvatsko, stal se vojenským přidělencem v Bukurešti a nakonec se stal i ministrem obrany ve vládě Ante Pavelice. Došlo k tomu na podzim 1943 a hodně tomu napomohl nátlak Glaise-Horstenau. Navratilovou prioritou bylo začlenit ustašovské milice do chorvatské armády a také začal odvolávat důstojníky s rakousko-uherskou minulostí a snažil se jmenovat do vyšších funkcí nové kádry, které sloužily před válkou v jugoslávské armádě. Navratil byl také kritický k některým chorvatským důstojníkům a na Pavelicův vkus se příliš zastával Srbů. To se přestávalo Pavelicovi líbit a proto hned začátkem roku 1944 Navratila odvolal. Jako záminka se mu hodila dezerce vládního pilota, který uletěl do Itálie s prominentním pasažérem jímž byl Ivan Babic (velitel školy Domobrany). Letadlo používal na dálkové lety jak Navratil, tak i Pavelic.
Proti Navratilovu odvolání protestovali jak Glaise-Horstenau, tak i německý velvyslanec Dr. Kasche. Podle Glaise-Horstenau byl Navratil jedním z nejlepších chorvatských důstojníků a sám o něm napsal, že „ten Čech je 1000%  nacista“. Navratil i mimořádně dobře zapůsobil při osobním setkání na Hitlera, mimo jiné jej potěšil i svou podrobnou znalostí Mein Kampfu.  Navratilovo odvolání se Hitlerovi  nelíbilo, ale věc dále neřešil, protože ji považoval za interní politickou záležitost Chorvatů.
Pavelic záhy Navratila dosadil do nové, ale neškodné funkce Inspektora národní obrany a později jej jmenoval velvyslancem v Rumunsku.
Na sklonku roku 1944 byl Navratil penzionován a do května 1945 žil v Chorvatsku. Na konci války uprchl do Rakouska, kde se ukryl v Zell am See. Zde jej počátkem července zajala 101. výsadková divize a po řadu měsíců jejím zpravodajcům aktivně poskytoval informace o Pavelicovi i dalších prominentech loutkového režimu.
Nakonec Spojenci Navratila vydali do Jugoslávie. V červnu 1946 byl popraven jako válečný zločinec společně s německým velvyslancem Dr. Kaschem.
Myslím, že tato výrazná a rozporuplná osobnost evropské letecké historie si zaslouží podrobnější výzkum. Z některých krátkých životopisů, které jsou o Navratilovi publikovány mám dojem, že jeho krátké působení v Pavelicově vládě je stavěno do pozice spíše oponenta režimu, než jeho aktivního přisluhovače. Nicméně z pamětí, které dopsal Edmund Glaise-Horstenau krátce po válce, vyplývá, že Navratil byl spíše sympatizantem Hitlera i nacismu. Rovněž Glaise-Horstenau se obával vydání do Jugoslávie a nakonec v červenci 1946 spáchal sebevraždu, přibližně měsíc po popravě Navratila a Dr. Kascheho.

Jan Bobek, 2010 

No comments:

Post a Comment