Monday, July 16, 2012

WHO ARE THEY? PÍSEŇ O PRAVIDLECH A ROZHODČÍCH NA SOUTĚŽÍCH V PLASTIKOVÉM MODELÁŘSTVÍ

Velšská zpěvačka Jemma Griffiths (Jem) říká, že k napsání textu písně They (Oni) ji inspirovala příručka pro přežití Newyorském metru, …. 

…. které zprvu bezhlavě věřila a bála se v něm jezdit. Později zjistila, že je vše jinak a není se třeba návodu k přežití úzkostlivě držet. Také se uvádí, že inspirací k songu byla adaptace Bachova „Dobře temperovaného klavíru“ od Swingle Singers. 

No, nevím. 

Já si myslím, že tato píseň a videoklip, jsou určeny pro modeláře. 

Proč? 

Tak především na začátku a na konci je modelář a plastikový model. Z toho je celkem jasně patrné, komu je píseň určena. 
Jemma je pěkná baba, na konci videoklipu je sice decentně, ale zkrátka a dobře svlečená. To s modeláři úzce souvisí. Naprostá většina modelářů jsou orientovaní na ženy, takže i v tomto ohledu je píseň jasně cílena. 
Samotná přítomnost plastikového modelu, půvabné Jemmy a chytlavé Bachovy adaptace může odvést pozornost od hlavního poselství, které tato píseň přináší – JE O MODELÁŘSKÝCH ROZHODČÍCH A PRAVIDLECH SOUTĚŽÍ !!! 
Posuďte sami (omluvte můj těžkopádný překlad): 

Jem – They (Space version) 

Who made up all the rules? – Kdo udělal všechna pravidla? 
We follow them like fools, – Dodržujeme je jak blázni 
Believe them to be true, – Věříme, že jsou správná 
Don't care to think them through – Nepřemýšlíme o nich 

And I'm sorry, so sorry – A mě je to líto, tak líto 
I'm sorry it's like this – A mě je líto, že to tak je 
I'm sorry, so sorry – Je mi to líto, tak líto 
I'm sorry we do this – Je mí líto, že to děláme 

And it's ironic too – A je to ironie 
'Cause what we tend to do – Protože to, co děláváme 
Is act on what they say – Je podle toho, co říkají 
And then it is that way –A pak je po jejich 

And I'm sorry, so sorry – A mě je to líto, tak líto 
I'm sorry it's like this – A mě je líto, že to tak je 
I'm sorry, so sorry – Je mi to líto, tak líto 
I'm sorry we do this – Je mí líto, že to děláme 

Who are they? – Kdo jsou? 
Where are they? – Kde jsou? 
How can they possibly – Jak vůbec 
Know all this? – Vědí to všechno? 
Who are they? – Kdo jsou? 
Where are they? – Kde jsou? 
How can they possibly – Jak vůbec 
Know all this? – Vědí to všechno? 

Do you see what I see? – Vidíš to, co já?: 
Why do we live like this? – Proč takhle žijeme? 
Is it because it's true – Je to proto, že je to správné? 
That ignorance is bliss? – Je ta (naše) ignorance požehnání? 

Who are they? – Kdo jsou? 
Where are they? – Kde jsou? 
How can they possibly – Jak vůbec 
Know all this? – Vědí to všechno? 
And I'm sorry, so sorry – A mě je to líto, tak líto 
I'm sorry it's like this – A mě je líto, že to tak je 

Do you see what I see? – Vidíš to, co já?: 
Why do we live like this? – Proč takhle žijeme? 
Is it because it's true – Je to proto, že je to správné? 
That ignorance is bliss? – Je ta (naše) ignorance požehnání? 

Who are they? – Kdo jsou? 
Where are they? – Kde jsou? 
How can they possibly – Jak vůbec 
Know all this? – Vědí to všechno? 
And I'm sorry, so sorry – A mě je to líto, tak líto 
I'm sorry it's like this – A mě je líto, že to tak je 

No comments:

Post a Comment