Sunday, October 7, 2012

HEINO SACHSENBERG + JAGDVERBAND 44

Picture: screenshot Il-2 Sturmovik 1946
Téma letecké rodiny Sachsenbergů je pestré a spletité jako 20. století samo. V magazínu Eduard Info z listopadu 2010 jsem publikoval článek na toto téma a prostřednictvím mého blogu snad najde další čtenáře.
The story of aviation family carrying Sachsenberg name is colorful and complex like 20th century. Eduard Info magazine (issue Nov 2010) presented my article covering part of the story. I hope you will find it as interesting read.
The Focke-Wulf Fw 190 Ds with red undersides and white stripes, without a doubt, are among the most recognized aircraft of the Luftwaffe. I would say that most people who have a level of interest in the German air force are able to place these distinctly decorated aircraft with Galland’s Jagdverband JV 44. The commanding officer of the unit employing these brightly painted birds in the closing weeks of the war was Heinz ‘Heino’ Sachsenberg. This was not your average, run of the mill fighter pilot, and after a detailed overview of his career, it will become clear why he had been so well suited to command such dangerous mission as his protection flight was tasked with, at a time when the sky over Bavaria was essentially and exclusively controlled by the American air force.

That Heinz Sachsenberg became a fighter pilot was no accident. His older brother Gotthard was also a fighter pilot, and could be considered both an inspiration and a rival. Their uncle, also named Gotthard, was one of the best known figures in the German naval air force during The Great War. During his career, he gained 31 aerial victories, was awarded the Pour le Mérite, and served as CO of the first naval fighter unit in the Emperor’s air force. In 1919, he participated in the fighting against Bolshevism with a unit that bore his name. Later, his attention was not only focused on aviation, but also to the construction of hydrofoils. He became a member of the Reichstag, and his anti-war stance and disputes with the Nazis nearly cost him his life in the thirties.
There were some other members of Sachsenberg family active in German aviation, even after WW II. One of them was Wilhelm Sachsenberg (born 1904), co-author of several books including the title “Unser Ozeanflug”. After the WW II he became member of management of Deutscher LuftfahrtBeratungsdienst (DLB, representing, among other firms, also Cessna company). Before WW II he introduced to aviation a German girl named Beate Köstlin. This aviation legend is nowadays known as Beate Uhse-Rotermund. During WW II she joined Luftwaffe as a ferry pilot. After the war she established world known company active in erotic business.Link to complete article can be found here: http://www.eduard.com/store/out/media/InfoEduard/archive/2010/info-2010-11EN.pdf


Emblém Kohlenklau se neobjevil jen na Sachsenbergově 
Bf 109 G-2, ale i na jiných druzích zbraní. Zde je vidět 
na vozidle Marder II z 3./Pz.Jg.Abt.561 jehož velitelem
byl, jak jinak, Uffz. Helmut Kohlke, držitel DKiG.
The Kohlenklau emblem was applied also to other 
weapons than Sachsenberg´s Bf 109 G-2. This photo
shows  3./Pz.Jg.Abt.561´s Marder II. It´s commander
was Uffz. Helmut Kohlke, recipient of DKiG. The 
similarity between his name and badge is obvious.

Focke-Wulfy Fw 190 D s červenými spodními plochami a bílými pruhy patří nesporně mezi nejznámější letouny Luftwaffe. Řekl bych, že většina lidí, zabývající se tím či oním způsobem německým letectvem, ví, že tyto pestře zbarvené stroje náležely ke Gallandovu Jagdverbandu JV 44. Velitelem letky pestře zbarvených Focke-Wulfů byl v závěrečných týdnech války jmenován Heinz „Heino“ Sachsenberg. Jednalo se o značně neobvyklého stíhače. Poté, co se dozvíte stručnou rekapitulaci jeho kariéry, pochopíte, proč se právě on hodil na nebezpečný úkol, který jeho malá jednotka u JV 44 plnila v době, kdy americké letectvo mělo nad Bavorskem prakticky neomezenou kontrolu.
To, že se Heinz Sachsenberg stal stíhačem, není náhoda. Jeho starší bratr Gotthard byl rovněž stíhačem a do určité míry tedy byl příkladem, nebo snad i rivalem. A jejich strýc, jenž se rovněž jmenoval Gotthard, byl jednou z nejznámějších osobností německého námořního letectva z doby Velké války. Během své kariéry dosáhl 31 vítězství, obdržel řád Pour le Mérite a sloužil jako velitel první námořní stíhací skupiny v císařském
letectvu. V roce 1919 se zapojil do bojů v Pobaltí proti bolševikům s leteckou jednotkou, která nesla jeho
jméno. Později se věnoval nejen letectví, ale i konstrukci křídlových člunů. Stal se poslancem Reichstagu a jeho protiválečné postoje a neshody s nacisty jej málem v třicátých letech stály život.
V německém letectví, a to i po druhé světové válce, působili rovněž další členové rozvětvené rodiny Sachsenbergů. Jedním z nich byl Wilhelm Sachsenberg (nar. 1904), spoluautor knihy „Unser Ozeanflug“, který se po druhé světové válce stal členem vedení Deutscher Luftfahrt-Beratungsdienst (DLB, zastupující např. firmu Cessna). V meziválečném období přivedl ke sportovnímu létání německou dívku jménem Beate Köstlin. Dnes je tato již zesnulá letecká legenda známa pod jménem Beate Uhse-Rotermund. Během druhé světové války sloužila u Luftwaffe jako letkyně a v poválečném období založila světoznámou firmu s erotickým zbožím.
Odkaz na celý článek je zde: http://www.eduard.com/store/out/media/InfoEduard/archive/2010/info-2010-11CZ.pdf

Sachsenbergův téměř osudový stroj 166223 ještě před dodáním k JG 52.
Sachsenberg´s ill fated 166223 on rare photo prior reaching JG 52.
Zdroj/Source E-Bay.

No comments:

Post a Comment