Wednesday, April 30, 2014

BAREVNÉ PRUHY NA STÍHAČKÁCH LUFTWAFFE V OBRANĚ ŘÍŠE - MÝTY vs REALITA / COLOR BANDS OF LUFTWAFFE FIGHTERS IN REICH DEFENCE - MYTHS vs REALITYKdekdo zajímající se o Luftwaffe je zná - barevné pruhy na trupech stíhaček v západní Evropě z druhé poloviny války. Proč Luft­waffe tato označení zavedla? I v hodně re nomovaných zdrojích se dočtete, že barevné pruhy používané od roku 1944 na západním bojišti identifikovalo jednotky bojující v rámci tzv. útvarů Obrany Říše (tj. v rámci Luftflotte Reich). Jenže nic není tak jednoznačné, jak se na první pohled zdá. Více v mém článku v magazínu Eduard INFO 05/ 2014 v překladu Honzy Bubáka.


V mém článku je u tohoto Albatrosu chybně uvedeno, že náleží k Jasta 4. 
Na omyl mne upozornil Stephen Lawson, označení je velmi podobné stíhačkám 
Jasta 4, ale jedná se o Jasta 73.
There is wrong caption in my article related to this photo, Stephen Lawson made
me aware that the very Albatros belongs to Jasta 73, unit that had very similar 
marking like Jasta 4

Many people interested in Lufttwaffe knows the stuff - color bands on fighters used in second half of WW II in Western Europe. Why were these markings developed by the Luftwaffe? Even in highly renowned refe­rences, it is noted that the colorful fuselage bands used from 1944 in the western battle­fields identified units fighting within the ranks of the Defense of the Reich (also known as the Luftflotte Reich). However, most things are not as cut and dry at first sight as they would seem. More in my article featured in Eduard INFO magazine 05/2014
Translation by John Bubak.
Bf 109 G-14, pravděpodobně s černým pruhem JG 53, zachycený
po konci války v Německu v továrně Henschel Flugmotoren 
Werke, Kassel Altenbeuna

Bf 109 G-14, probably with black band of JG 53 found in factory
Henschel Flugmotoren Werke, Kassel Altenbeuna, 
Germany, after VE Day  


No comments:

Post a Comment