Friday, March 1, 2013

II./NJG 1 Besatzung Fries & Staffa vs 56th Fighter Group Thunderbolt


JUST FLY STRAIGHT AND LEVEL, OR I´LL MISS!

Back in 2005, I recounted some memoirs published in Revi (No.59) of Alfred Staffa who served with the night fighter unit II./NJG 1 between 1942 and 1945, first as a radio operator and later radar operator, for Otto H. Fries. Together, they downed 18 British bombers. They themselves were shot down several times. Flying the He 219, Staffa ejected three times during combat, and Fries twice. One engagement in a daylight interception of American aircraft very nearly became a fateful one, and it was this event that was the focus of the Revi article. Eduard and the editors of Revi have come to an agreement to reprint the article, and so here it is with minor changes and with the added bonus of a commentary by Alfred Staffa, who forwarded them to me after the original article had come out.

The majority of our readers will already be well aware of the eventual outcome of the German pitting of twin engined fighters against the American four engined heavy bombers. After initial successes in 1943, the chances of German twins in daylight combat ops gradually decreased in proportion to the number and range of American escort fighters. The climax of this situation was attained in March, 1944. At that point, crews of twin engined day and night fighters were pulled off of daytime operations. 

Complete article can be donloaded here - pages 19 - 23, translation by John Bubak:

LEŤ KLIDNĚ DÁL, NEBO SE NETREFÍM!

V roce 2005 jsem pro časopis Revi (č. 59) publikoval vzpomínky Alfreda Staffy, jenž v letech 1942 až 1945 sloužil u noční stíhací jednotky II./NJG 1 jako radista a později radarový operátor v osádce Otto H. Frieseho. Společně sestřelili 18 britských bombardérů. Sami byli několikrát sestřeleni. Na Heinkelu He 219 se Staffa celkem třikrát katapultoval v boji a Fries dvakrát. Jednou se jim málem stalo osudným denní nasazení pro americkým letounům a právě tomuto tématu se věnuje článek z Revi. Eduard a redakce časopisu Revi se dohodli, že článek vydáme znovu, a tak jej dostáváte v mírně upravené podobě, a navíc s komentáři od Alfreda Staffy, které mi napsal poté, co článek vyšel. 

Řada čtenářů jistě ví, jak nakonec dopadlo nasazení německých dvoumotorových stíhaček proti americkým čtyřmotorovým bombardérům. Po počátečních úspěších v roce 1943 se šance osádek německých dvoumotoráků v denním boji stále zmenšovaly v závislosti na tom, jak rostl počet a dolet amerických doprovodných stíhaček. Tato neblahá situace vyvrcholila v březnu 1944. Tehdy byly osádky dvoumotorových denních i nočních stíhaček z denních operací staženy.

Celý článek naleznete zde na stranách 19 až 23, překlad Honza Bubák:


No comments:

Post a Comment