Thursday, November 8, 2012

L+K SPECIÁL č. 10 VÁLKA S MAĎARY 1919


Publikováno na mém starém blogu Revi Illegal (www.revi.bloguje.cz) v roce 2008:

Dnes si připomínáme 90. výročí vzniku Československa. Většině tehdejších Čechů a Slováků se tento státotvorný akt asi líbil. Jiní obyvatelé Česka, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny na novou situaci ale pohlíželi s nedůvěrou, nejistotou, zoufalstvím, nebo dokonce i nenávistí. Myslím tím hlavně naše německé a maďarské spoluobčany. Ani okolní státy se na nově vzniklý stát nedívaly s nadšením. Záhy došlo ke střetnutím s Poláky a hlavně s Maďary. Nebojovalo se jen na našich jižních a severních hranicích. Velká Válka sice skončila, ale ve Střední a Východní Evropě se bojovalo skoro všude v lokálních konfliktech ještě po dobu dvou let. Poláci bojovali na svých východních hranicích. Kdekdo bojoval proti ruským Bolševikům, nejen Češi, ale i Němci, Britové, Japonci a Francouzi.
Při „naší“ válce proti maďarským Bolševikům šlo o neuvěřitelný guláš. U našich jednotek sloužili jak letci, kteří za války stály na straně Spojenců, tak i letci, kteří během války zůstali věrni Vídni. Na rakouské, francouzské i další technice bojovali proti maďarským pozemním a leteckým útvarům, které nebyly žádnými nováčky. I maďarští vojáci byli ostřílenými veterány z právě ukončené světové války a byli bývalými kolegy našich vojáků.

Právě do tohoto málo známého konfliktu vás zavede 10. speciál L+K „Češi a Slováci v historii letectví“. Publikace má 116 stran a je vytištěna na kvalitním křídovém papíru. Autory jsou Petr Lukeš a Jan Kaše, po jednom článku připravil Petr Aharon Tesař a tajemný PeS.
Kapitoly se postupně zabývají historií jednotek nasazených na Slovensku – francouzská Escadrille BR.590 u níž sloužili i naši letci a 1. a 2. polní letecká setnina. Jejich nasazení je popsáno s využitím jak publikovaných prací tak i mnoha archivních dokumentů a materiálů ze soukromých sbírek. Sympaticky působí využití informačních zdrojů z maďarské strany. Text působí zasvěceně a nezávisle, tedy bez snahy stranit té či oné straně. Protiváhou informací o našich útvarech je kapitola věnující se letectvu Maďarské republiky rad.
Další části publikace pojednávají o některých zajímavých strojích – Hansa Brandenburg C I (Ph) 27.64, historie dvanácti Breguetů XIVA.2 (včetně deseti stran reprodukovaných dobových výkresů) a Samson 2A.2 No.4381.
Poslední dvě kapitoly se věnují počátku leteckého průmyslu v Československu a pestrým osudům některých našich letců, kteří bojovali proti Maďarům.
Text, který je okořeněn řadou dobových hlášení a vzpomínek, doprovází 110 pěkně reprodukovaných fotografií, mapy, tabulky a dobové dokumenty. Většina kapitol je doplněna stručným anglickým sumářem, který nepůsobí pro českého čtenáře rušivě.

No comments:

Post a Comment