Sunday, November 4, 2012

REX T. BARBER

Rex. T. Barber (vpravo) před letounem P-38 "125" z 339. FS na Guadalcanalu
po misi 18. dubna 1943.
Rex T. Barber (on the right) in front of 339th FS´ P-38 "125" at Guadalcanal
after April 18, 1943 mission.
Footnote.com
American fighter pilot Rex T. Barber will forever be associated with the unforgettable encounter that took place on April 18 th, 1943 over the island of Bougainville that took the life of the architect of the Pearl Harbor attacks, Isoroku Yamamoto. The markings of this aircraft are offered as an option in this month’s Special Edition kit by Eduard in 1/48th scale. But should you think that my article written of Eduard´s INFO magazine will centre exclusively on this mission, you’d be mistaken. I wrote in some depth on the subject in REVI No.18, and I sent an issue to Rex Barber. The envelope from the distant Czech Republic evidently was a pleasant surprise for Mr. Barber, because the number of documents and books I was to receive from Mr. and Mrs. Barber was almost overwhelming! The wife of Rex Barber never forgot to send me clippings from the local press in reference to the Czech Republic after that.

Link to the article:

Vrak G4M Betty z Kókutai 705, na jehož palubě zahynul
admirál Isoroku Yamamoto po zásahu stíhaček P-38 z 339. FS.
Wreck of Kokutai 705´s G4M Betty that carried  Adm. Isoroku
Yamamoto on April 18, 1943 mission. Admiral was killed by
fire of P-38s from 339th FS.
Wikimedia Commons


Americký stíhací letec Rex T. Barber je neodmyslitelně spjat se střetnutím, k němuž došlo 18. dubna 1943 nad ostrovem Bougainville a stálo život strůjce útoku na Pearl Harbor admirála Isoroku Yamamota. Marking letounu, s nímž se Barber této akce zúčastnil, je součástí 1/48 stavebnice, již přináší Eduard na trh v tomto měsíci. Pokud očekáváte, že můj článek napsaný pro Eduard Info magazín bude pojednávat právě o této utajované misi, mýlíte se. O ní jsem psal v leteckém magazínu REVI (č. 18) a jeden výtisk jsem zaslal Rexu Barberovi. Překvapení v obálce ze vzdáleného Česka slavného stíhače očividně potěšilo, protože množství dokumentů a knih, které jsem poté postupně od manželů Barberových obdržel, bylo udivující. Manželka Rexe Barbera, paní Margaret, si na mne čas od času vzpomněla i později, když se v místním tisku objevila nějaká zmínka o Česku, neopomněla mi poslat výstřižek.

Link na člínek najdete zde:

Japonský krátký film s dobovými záběry, které souvisí se sestřelením adm. Yamamota.
Short movie in Japanese showing contemporary footages linked to death of Adm. Yamamoto.


Také doporučuji shlédnout tento dobový záběr.
I also reccomend to take a look at this short movie.

No comments:

Post a Comment