Sunday, April 19, 2020

KURT KNISPEL - ŠKOLNÍ LÉTA - SCHOOL TIME

Knispel´s Panzerabteilung 503 and their Königtigers hiding below trees in order to avoid attention of Allied fighter-bombers,  July 1944, France.
Královské Tigry Knispelova Panzerabteilungu 503 se skrývají pod stromy aby na sebe nepoutaly pozornost spojeneckých hloubkařů, červenec 1944, FrancieI'm an aviation history researcher, but sometimes I come across something in another field, and it's a shame not to share it.
The name of tanker Kurt Knispel is probably known by a lot of people interested in WW2. This citizen of Czechoslovakia and later the Third Reich became a kind of "entfant terrible" in Panzerwaffe and at the same time the largest tank ace of World War II. He is also a German tanker with the largest number of "Panzerabschussen" who did not receive Ritterkreuz for his performance. He achieved 168 confirmed or at the end of the war claimed destroyed enemy tanks.
He was born on 20 September 1921 in the village of Salisov (Salisfeld) in Czechoslovak part of Silesia, in today's Jeseník district, Czech Republic. His CVs can be found either in books or on Wikipedia, as well as at http://www.panzernet.net/panzernet/pages/esa/knispel.php#uvod  and https://kurt-knispel.webnode.cz

So I will not repeat what you find on this site. But let me add one small cube into the mosaic of his life. Salisfeld, later Salisov fell under the nearby Ondřejovice (Endersdorf) from administrative point of view. There, little Kurt started attending primary school on September 1, 1927. His father Leopold worked as a plumber and the family lived at Salisfeld no. 1. His son had a home law (Heimatzuständigkeit) in Opava (Troppau). He finished elementary school on June 28, 1935.

Jsem letecký badatel, ale občas člověk narazí na něco z jiného oboru, a je škoda se o to nepodělit.

Jméno tankisty Kurta Knispela asi zná hodně lidí. Tento občan Československa a později Třetí říše se stal jakýmsi "entfant terrible" Panzerwaffe a současně největším tankovým esem druhé světové války. Je rovněž německým tankistou s největším počtem "Panzerabschussů",  který za své výkony neobdržel Ritterkreuz. Na jeho kontě bylo 168 potvrzených nebo ke konci války nárokovanýchzničených tanků protivníka.
Narodil se 20. září 1921 ve vesnici Salisov (Salisfeld) ve Slezsku, dnešní okres Jeseník. Jeho životopisy najdete ať už v knižní podobě, nebo na Wikipedii a také na webových stránkách http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/esa/knispel.php#uvod a https://kurt-knispel.webnode.cz/

Nebudu tedy opakovat, co na těchto stránkách najdete. Dovolím si však doplnit jednu malou kostičku do mozaiky jeho života. Salisfeld, později Salisov správně spadal pod blízké Ondřejovice (Endersdorf). Tam začal malý Kurt chodit 1. 9. 1927 na základní školu. Jeho otec Leopold pracoval jako instalatér a rodina v té době bydlela na adrese Salisfeld č.p. 1. Jeho syn měl domovské právo (Heimatzuständigkeit) v Opavě (Troppau). Základní školu dokončil 28. 6. 1935.

Source/Zdroj:
NAD: 526
File/Fond: Obecná škola (německá), Ondřejovice
File marking/Značka fondu: OŠ Ondřejovice
Timeframe/Časový rozsah: 1908 - 1928
Pages/Strany: 231, 248, 259, 260


No comments:

Post a Comment