Thursday, October 1, 2015

BLACK FRIDAY - ČERNÝ PÁTEK & JAGDGESCHWADER 5 - Черная Пятница и Jagdgeschwader 5Aerial combat that took place on February 9th, 1945 over Norway’s Førde Fjord, characterizes several superlatives. For one, it was one of the largest air battles to take place over Norway (not the largest as I wrote in the article). At the same time, it was an event that caused Coastal Command its greatest losses during the Second World War. For this reason, the British began to refer to this day as ‘Black Friday’, and the RAF reviewed its priorities in the selection process of sea targets to be attacked from the air. For the pilots of Jagdgeschwader 5, as you will see later on, this day also left a black mark. In the first part of my article, I would like to first describe the circumstances that led up to the memorable conflict. Second part is focused to the Black Friday, February 9, 1945.

First part of the story, pages 27 - 31, translation by John Bubak
Second part, pages 32 - 39:


Letecké střetnutí, které proběhlo 9. února 1945 nad norským Førde Fjordem, charakterizuje několik superlativů. Byla to jedna z největších leteckých bitev, k nimž nad Norskem došlo. Avšak ne největší, jak jsem v článku napsal. Současně to pro Coastal Command byla akce s největšími ztrátami během druhé světové války. Proto tomuto tragickému dni začali Britové říkat „Černý pátek“ a Royal Navy se v rámci analýzy tohoto boje rozhodla změnit priority výběru námořních cílů pro letecké útoky. Nicméně, jak dále uvidíte, pro letce z Jagdgeschwader 5, která se náletu postavila, měl tento den také trpkou příchuť. V první části mého článku, bych nejprve trochu načrtl v jakém stavu se nacházela v době, kdy k onomu památnému střetnutí došlo. V druhé části se již věnuji "černému pátku" 9. února 1945. 

První díl článku, strany 27 - 31, překlad Honza Bubák:
Druhý díl článku, strany 32 - 39


Воздушный бой, случившийся 9 февраля 1945 над норвежским Форде Фьордом, можно охарактеризовать несколькими преувеличивающими словами. Во-первых, это был самый крупный конфликт в воздухе над Норвегией. В то же самое время, это было событие, повлекшее самые большие потери Береговой Охраны во время Второй Мировой. Именно поэтому англичане называют этот день “Черной Пятницей”, после которого Королевские ВВС пересмотрели свои приоритеты в выборе морских целей для воздушных атак. В жизни пилотов из Jagdgeschwader 5, как вы увидите далее, событие также оставило свой след. В первой части моей статьи я хотел бы описать события, которые привели к данному конфликту

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2015/info-eduard-2015-10RU.pdf
https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2015/info-eduard-2015-11RU.pdf

No comments:

Post a Comment