Tuesday, June 1, 2010

Focke Wulf Fw 190 D-11 & JV 44, JG 300 and Verbandsführerschule des Generals der Jagdflieger


Günther Rall the third ranking fighter ace in history was one pilots who flew 
Fw 190 D-11 before end of war. 
Günther Rall, třetí nejúspěšnější stíhač v historii, byl jedním ze těch, kteří na
Fw 190 D-11 před koncem války létali.


Focke-Wulf Fw 190 D-11 is one of the rare and fascinating German aircraft from the end of World War II. In this article from 2010, I summarized known facts from published works by other authors. I put them in context with interesting data about influence the Allied air and ground offensive on German aviation industry. And I also point out which of the well-known fighter pilots could fly with some of D-11s.

Article on pages 16 - 22, translation by John Bubak: https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2010/info-eduard-2010-06EN.pdf

Focke-Wulfy Fw 190 D-11 patří mezi raritní a fascinující německé letouny z konce druhé světové války. V tomto článku z roku 2010 jsem shrnul známá fakta z publikovaných prací jiných autorů. Dal jsem je do kontextu se zajímavými skutečnostmi vlivu Spojenců na německou válečnou výrobu. A upozorňuji také na to, kdo ze známých stíhačů s některými z nich mohl létat.

Článek na stranách 16 - 22, překlad Honza Bubák: https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2010/info-eduard-2010-06CZ.pdf

No comments:

Post a Comment