Tuesday, August 18, 2020

Bf 109 units in Battle of Britain / Stodevítky v Bitvě o Británii

 


The Messerschmitt Bf 109 became one of the symbols of the Blitzkrieg at the beginning of World War II and also played a key role in the Battle of Britain. In the article I published in Eduard INFO magazine 09/2020 I summarize the main facts about the deployment of fighter units with this type of aircraft, recapitulate the verified facts about their identification markings and also mention the main shortcomings and mistakes in its combat deployment. Free download: 

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2020/info-eduard-2020-09en.pdf

Messerschmitt Bf 109 se stal jedním ze symbolů Blitzkriegu počátku druhé světové války a také hrál klíčovou roli v Bitvě o Británii. V článku, který jsem publikoval v magazínu Eduard INFO 09/2020, shrnuji hlavní fakta o nasazení stíhacích jednotek s tímto typem letounu, rekapituluji ověřená fakta o jejich identifikačním označování a také zmiňuji hlavní nedostatky a omyly při jeho bojovém nasazení. Magazín je zdarma ke stažení zde: 

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2020/info-eduard-2020-09cz.pdf


No comments:

Post a Comment