Wednesday, November 11, 2020

Bf 110 units in Battle of Britain / Stodesítky v Bitvě o Británii


The twin-engined Messerschmitt Bf 110 stands somewhat in the shadow of the glory of other aircraft that took part in the legendary Battle of Britain. While I am not the first author to present the surprising information that it was the most successful fighter aircraft of this battle in terms of the number of victories vs suffered losses, my work with contemporary documents in this article defines an even higher number of victories achieved by Bf 110 crews than previously thought. Free download of article in Eduard INFo magazine 11/2020

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2020/info-eduard-2020-11en.pdf

Dvoumotorové Messerschmitty Bf 110 stojí trochu ve stínu slávy jiných letounů, které se zúčastnily legendární Bitvy o Británii. Nejsem sice první autor, který přináší překvapivou informaci, že v počtu dosažených vítězství se jedná o nejúspěšnější stíhací letoun této bitvy z hlediska poměru vítězství a ztrát, ale díky práci s dobovými dokumenty v článku definuje ještě vyšší počet vítězství dosažených osádkami Bf 110, než se dosud soudilo. Článek je zdarma ke stažení v magazínu Eduard INFO 11/2020

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2020/info-eduard-2020-11cz.pdf

No comments:

Post a Comment