Monday, February 1, 2021

From Dornier to U-Boot / Z Dornieru na palubu U-Bootu

 

All the major powers fighting in World War II had naval air forces. The German one is probably the least known to this day, as it was de facto part of the Luftwaffe organizational structure. How the German naval officer Oblt. zur See Karl-Franz Heine became the commander of the crew of the Dornier and later the skipper of the submarine you can find out in the article I published in the magazine Eduard INFO 02/2021. And the story does not miss John Lennon, after all it is about Liverpool. Free download:

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2021/info-eduard-2021-02-ko-en.pdf

Všechny hlavní mocnosti bojující v druhé světové válce měly námořní letectvo. To německé je dodnes asi nejméně známé, protože de facto spadalo do organizační struktury Luftwaffe. Jak se německý námořní důstojník Oblt. zur See Karl-Franz Heine stal velitelem osádky Dornieru a později kapitánem ponorky se dozvíte v článku, který jsem zveřejnil v magazínu Eduard INFO 02/2021. A v příběhu nechybí ani John Lennon, vždyť jde přece o Liverpool. Zdarma ke stažení:

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2021/info-eduard-2021-ok-02cz.pdf


No comments:

Post a Comment