Monday, March 1, 2021

Combat over Lavansaari / Souboj u Lavansaari


The I-153 fighter biplanes remained in day operations until mid-1943 and managed to cause unpleasant surprises to the enemy. On one day in May 1943, several combat units clashed near Lavansaari Island, and airmen from Germany, Austria, Finland, Russia, Ukraine, and Belarus participated in the fighting. Among them are well-known names such as Klaus Mietusch, Max Stotz and Eino Luukkanen. I describe this encounter and the fate of some of the airmen in an article published in Eduard INFO magazine 03/2021. Free download here:

Artwork by Adam Tooby

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2021/info-eduard-2021-03eng-2.pdf

Stíhací dvouplošníky I-153 se v denních operacích udržely až do poloviny roku 1943 a dokázaly nepříteli způsobit nepříjemná překvapení. Během jednoho květnového dne v roce 1943 se u ostrova Lavansaari střetlo několik bojových jednotek a na bojích se podíleli letci z Německa, Rakouska, Finska, Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Mezi nimi jsou i známá jména jako Klaus Mietusch, Max Stotz nebo Eino Luukkanen. Tomuto střetnutí a osudům některých letců se věnuji v článku, který vyšel v magazínu Eduard INFO 03/2021. Zdarma ke stažení zde:

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2021/info-eduard-2021-03cz-01.pdf

No comments:

Post a Comment