Thursday, April 1, 2021

GOTTHARD SACHSENBERG

 

I have written about the Sachsenbergs several times, but in the Eduard INFO 04/2021 I decided to take up the topic of Gotthard Sachsenberg Jr. with more focus on his extended family. This makes it more obvious why he became a successful naval aviator and also on what foundations he built his career as an industrialist and politician. Free Download:

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2021/info-eduard-2021-04en.pdf

O letcích z rodiny Sachsenbergů jsem psal již několikrát, ale v mahazínu Eduard INFO 04/2021 jsem se rozhodl téma Gottharda Sachsenberga mladšího pojmout s větším zaměřením na jeho rozvětvenou rodinu. Díky tomu je zřejmější, proč se stal úspěšným námořním letcem a také na jakých základech stavěl svou kariéru průmyslníka a politika. Zdarma ke stažení:

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2021/info-eduard-2021-april-cz.pdf


No comments:

Post a Comment