Wednesday, April 12, 2023

Bf 110: good or bad fighter airplane? Byla stodesítka dobrá stíhačka nebo ne?

 

Artwork: Piotr Forkasiewicz

The Bf 110 twin-engine fighter aircraft is one of the legendary airplanes of the Second World War. At the same time, however, it is one of the types that have a reputation as a second-rate day fighter. At least for the first two years of the war, this was not the case. I briefly return to this topic in my article Like Dogs on a Chains, published in INFO Eduard 04/2023.

https://info.eduard.com/en/04-2023-1/page-38

Dvoumotorový stíhací letoun Bf 110 patří mezi legendární stroje z období druhé světové války. Současně však patří mezi typy, které mají pověst druhořadého denního stíhacího stroje. Přinejmenším v prvních dvou letech války tomu tak ale nebylo. Krátce se k tomuto tématu vracím v článku Jako psi na řetězu, který byl publikován v magazínu INFO Eduard 04/2023.

https://info.eduard.com/cz/04-2023/page-32


No comments:

Post a Comment