Wednesday, April 19, 2023

RUFE: the IJN fighter seaplane - stíhací hydroplán japonského námořního letectva

 


In the 04/2023 issue of INFO Eduard magazine, the first part of my article on the development and combat deployment of the Nakajima A6M2-N seaplane, which was given the Allied code name Rufe, is published. In preparing the text I also used information from publications recently published in Japan, I also worked with records of officers at the Naval Academy in Etajima, and thanks to the support of the Japanese magazine Scale Aviation and its contributors, several previously unpublished photographs taken during combat service will be published in the article, courtesy Mr. Yasuho Izawa. It is not very common with Japanese warplanes, and even less so with the Rufe seaplane. I am also grateful to Ryan Toews for his extensive consultation.

https://info.eduard.com/en/04-2023-1/page-6


Ve vydání magazínu INFO Eduard 04/2023 je zveřejněna první část mého článku o vývoji a nasazení stíhacího hydroplánu Nakajima A6M2-N, který dostal spojenecké kódové označení Rufe. Při přípravě textu jsem využil informace z nedávno vydaných publikací v Japonsku, pracoval jsem i se záznamy důstojníků námořní akademie v Etajimě a díky podpoře japonského časopisu Scale Aviation a jeho spolupracovníků bude v článku publikováno i několik dosud nezveřejněných fotografií pořízených během bojové služby s laskavou podporou pana Yasuho Izawy. To není u japonských válečných letounů příliš časté a u hydroplánu Rufe je to ještě méně obvyklé. Za rozsáhlé konzultace jsem vděčný také Ryanu Toewsovi.

https://info.eduard.com/cz/04-2023/page-6

No comments:

Post a Comment