Saturday, May 6, 2023

Hans-Joachim Marseille

 

In the May issue of the INFO Eduard magazine I published a short text on the boxart by Marek Ryś about the German airman who became the most successful fighter in fighting in Africa and also took the first place in the number of aerial victories in battles against the Western Allies.

Photos: Bundesarchiv 

https://info.eduard.com/en/05-2023-1/page-26


V květnovém vydání magazínu INFO Eduard jsem k boxartu, který vytvořil Marek Ryś, publikoval krátký text o německém letci, který se stal nejúspěšnějším stíhačem při bojích v Africe a rovněž zaujal první místo v počtu leteckých vít
ězství v bojích proti Západním spojencům.

https://info.eduard.com/cz/05-2023/page-32
No comments:

Post a Comment