Tuesday, November 29, 2022

Night over Würzburg / Noc nad Würzburgem

In the article "Night over Würzburg" in the November issue of Eduard INFO magazine I described the circumstances of the last aerial victory of the German night fighter Wilhelm Johnen. The raid was associated with many tragedies and in some ways surpassed even the bombing of Dresden in February 1945. https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2022/info-eduard-2022-11engli.pdf

V článku „Noc nad Würzburgem“ v listopadovém vydání magazínu Eduard INFO jsem popsal okolnosti posledního leteckého vítězství německého nočního stíhače Wilhelma Johnena. Nálet byl spojen s mnoha tragédiemi a v jistém ohledu překonal i bombardování Drážďan v únoru 1945. https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2022/info-eduard-2022-11czli.pdf 

Cover art work by Adam Tooby

No comments:

Post a Comment